تاريخ : چهارشنبه ششم اسفند 1393
با توجه به نرسیدن به حد نصاب تشکیل کلاس ، آزمایشگاه آلی 2 گروه 02 برگزار نمی گردد. لطفا حداکثر تا تاریخ 6 اسفندماه نسبت به حذف این درس اقدام نماییدارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی
 
تاريخ : چهارشنبه ششم اسفند 1393
فیزیک پایه 1 از تاریخ 12 اسفند به 13 اردیبهشت ساعت 8 منتقل گردید.

فیزیک پایه 2 از تاریخ 12 اسفند به 30 فروردین ساعت 8 منتقل گردید.ارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی
 
تاريخ : دوشنبه چهارم اسفند 1393
کلاس کارآموزی خانم دکتر رفیعی در تاریخ 6 اسفندماه برگزار نمی گردد.ارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی