تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393
به اطلاع کلیه دانشجویان رشته شیمی می رساند جهت انجام مراحل فارغ التحصیلی به کارشناس رشته خود خانم دکتر ایلیکا مراجعه نمایند.ساعت مراجعه ۱۱-۸ می باشد

ارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی
 
تاريخ : شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393
آزمون پایان ترم آز آلی2 با استاد خواجه امیری در تاریخ 31/2/93 به جای ساعت 9 ساعت 15 برگزار می گردد.

ارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی
 
تاريخ : سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393
آزمون پایان ترم آز اصول تصفیه و آزمون میانترم اصول تصفیه در تاریخ ۳۰/۲/۹۳ ساعت ۸:۳۰برگزار می گردد.

ارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی