تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳
الکترو شیمی صنعتی                   دوم اردیبهشت ساعت 12 الی 13 تا پایان فصل 5 

روش تجزیه مقادیر کم                  9 اردیبهشت ساعت 11 الی 12 تا پایان فصل 4 

خوردگی فلزات                          30 اردیبهشت ساعت 11 الی 12 تا پایان فصل 4   

شیمی تجزیه 1                           30 اردیبهشت ساعت 12 الی 13 تا پایان فصل 7  

پایان ترم آز الکتروشیمی صنعتی      30 اردیبهشت ساعت 13 الی 14 

پایان ترم آز تجزیه دستگاهی           30 اردیبهشت ساعت 11الی 12 ارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی
 
تاريخ : دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳
کلاس جبرانی ریاضی 1 با استاد سعیدی نیک در تاریخ 25 اسفند ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد.ارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی
 
تاريخ : یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳
کلاس شیمی عمومی 2 با استاد نادری در تاریخ 17 اسفند برگزار نمی گردد. جبرانی آن متعاقبا اعلام می گردد.ارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی