تاريخ : چهارشنبه هفدهم دی 1393
جلسه اول آزمایشگاه شیمی صنعتی در تاریخ 4 بهمن ساعت 8 صبح برگزار میگردد. حضور به موقع الزامی است
مکان: دانشکده فنی دانشگاه تهرانارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی
 
تاريخ : یکشنبه شانزدهم آذر 1393
کلاس جبرانی شیمی تجزیه دستگاهی در تاریخ 27 آذر ساعت 12 الی 16 برگزار می گردد.ارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی
میان ترم شیمی محیط زیست           20/9/93 ساعت 8:30  تا پایان فصل 4

پایان ترم آزمایشگاه تجزیه 1              20/9/93 ساعت 11 

پایان ترم کارگاه شیشه گری             20/9/93 ساعت 13:30ارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی