ارسال توسط كارشناس سابق آزمایشگاه-ح.ر
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393
به اطلاع کلیه دانشجویان رشته شیمی می رساند جهت انجام مراحل فارغ التحصیلی به کارشناس رشته خود خانم دکتر ایلیکا مراجعه نمایند.ساعت مراجعه ۱۱-۸ می باشد

ارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی
 
تاريخ : شنبه بیست و نهم شهریور 1393

کلاس بررسی متون با استاد قمی(گروه 03)  به علت نرسیدن به حد نصاب تشکیل کلاس، برگزار نمی گردد.  دانشجویان این گروه باید از کلاس استاد شکری استفاده نمایند.ارسال توسط واحدبرنامه ریزی رشته شیمی